A TR 1.0 bemutatása | Modell összehasonlítás | TR 1.0 elmélete
| Regionális szabályozás modellje | Országos szcenárió analízis

 

A TRANSZMISSZIÓ 1.1 RENDSZER BEMUTATÁSA

Háttér

A Környezetvédelmi Minisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat együttműködésének keretében a Levegőkörnyezet-gazdálkodási Szaktanácsadó (rövidítve LKGSZ) Bt. 2001. évben elkészítette a TRANSZMISSZIÓ 1.0 szoftvert (továbbiakban TR1.0) és a beépíthető hivatalos adat rendszert. Az új TR1.0 rendszer a levegővédelmi követelmény egyértelmű, hazai szabványokon és rendeleteken alapuló EU konform modell rendszere.

A TR1.0 kidolgozására az LKGSZ Bt. közel 10 éves, saját finanszírozású (~12 mFt) előkészítő kutatásokkal készült. Ennek részét képezte az MTA Transzmissziós Rendszerfejlesztési Albizottság által rendezett Szimpóziumok előkészítő célkutatásai, informatikus szakemberek bevonásával való fejlesztés, többéves tesztelési munka, stb.

A TR1.0 modell rendszer 2001. július hónapban hatósági ellenőrzés céljából átadásra került a Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint 12 regionális Környezetvédelmi Felügyelőségnek. A modell átvételekor a Felügyelőségek szakemberei elismerésüket fejezték ki, hogy már néhány héttel az új rendeletek megjelenését követően az elkövetkezendő évekre hivatalos transzmissziós szoftvert és abba beépített adatbázist kaphatnak kézhez. Kérték, hogy erről, ill. a modell beszerezhetőségéről a levegőminőség tervező, KHT-készítő cégek időben értesüljenek. A TR1.0 modell rendszer ugyanis kiváltja a korábbiakban alkalmazott P98, APOPRO3 ill.4, továbbá az új rendeletekkel szintén nem konform külföldi eredetű szoftvereket.

"A légköri transzmissziós rendszer fejlesztésének aktuális elvi és gyakorlati kérdései" témában az MTA-ban, 2002. szeptember 26.-án rendezett szimpóziumon megállapításra került, hogy a TR1.0 szoftvert a Felügyelőségek többnyire jól alkalmazzák; ugyanakkor törekedni kell a szélesebb körű felhasználására. A szimpóziumon az LKGSZ Bt. szakemberei bemutatták a TR1.0 újabb verzióját TRANSZMISSZIÓ 1.1 (továbbiakban TR1.1)  elnevezéssel. A TR1.1-ben a korábbi finomítására, valamint új számítási (pl. alap légszennyezettség), és megjelenítési lehetőségek beépítésére került sor.  

A TRANSZMISSZIÓ 1.1 modell rendszer szakértők megállapítása szerint hazánkban előreláthatólag négy évig lesz érvényben. Ezt majd az AERMOD-ISCST3-ISCPRIME rendszer váltja fel, melynek működtetése a jelenleginél jóval bonyolultabb és költségesebb (kb. 10-szeres) lesz. Az AERMOD rendszer honosítása, komponenseinek, meteorológiai preprocesszorának szabványosítása szintén a KöM-OMSZ-LKGSZ Bt. együttműködésének keretében folyik. Az egyes szabványosított paraméterek a jelenlegi TR1.1 rendszerrel, illetve ennek paramétereivel párhuzamosan lépnek érvénybe. A TR1.1 rendszernek az AERMOD rendszerrel való kiváltására - a folyamatosság biztosítása érdekében - akkor kerülhet sor, ha az újabb rendszer, illetve valamennyi paraméterének szabványosítása, a modell EU követelmények szerinti honosítása, az érvényes hazai rendeletek szerinti működésének biztosítása, a TR1.1 rendszerrel való összevetése, országos transzmissziós adatbázissal való feltöltése és az érintetteknek azzal való ellátása már kielégítő módon megtörtént.

TRANSZMISSZIÓ1.1 jellegzetességei

A TR1.1 az ország bármely területén lévő pont- és területi forrás esetén alkalmazható a következő főbb területeken:

ˇ        Környezeti hatástanulmányok készítésekor a levegővédelmi követelmények betarthatóságának vizsgálatához és a légszennyező források közvetlen hatásterületének meghatározásához,

ˇ        Levegőminőség szabályozás tervezésénél a szükséges emisszió csökkentési intézkedések megalapozásához.

A TR 1.1 komplex levegőminőség-tervező ill. ellenőrző rendszer, valamint adattár, mely egyetlen CD-n tartalmazza:

(a) A gyakorlatban előforduló forrástípus (pont-, több pont- különböző helyeken, területi-, épületi forrás) több 10 km-es körzetében, továbbá az ország határon átterjedően - a forrás homogén. ill. inhomogén alap légszennyezettségű, érdességű ill. domborzatú receptor pontjaira - a gáznemű ill. részecskék szennyező hatásának számítását és a közelmúltban megjelent rendeletek figyelembe vételével való értékelését (1 órás, 24 órás koncentráció maximális értéke és határérték túllépési esetszámai, éves átlagos koncentráció, évi leülepedett mennyiség, hatásterület),

 (b) A teljes mértékben feltöltött rendszert, amely 110 pontra beépített, felhasználásra kész transzmissziós adatbázissal rendelkezik. További pontokra a mértékadó transzmissziós mátrix meghatározható beépített interpolációs modullal,

 (c) A források adatainak bevitelét és figyelembe vételét EOV koordináták szerint.

A TR1.1 modell rendszer a következő követelmények és elvek megvalósulását jelenti:

(a) A KvVM által elfogadott transzmissziós modell rendszert képviseli.
(b) A minőség biztosítás ill. ellenőrzés követelményét 3 évig végzett folyamatos tesztelése jelenti.
(c) EU konformitását a 14/2001., a 20/2001., a 21/2001., 17/2001. és a 120/2001. Korm. rendeletek szerint felépített moduljai biztosítják.

 (d) Metodikai útvesztők elkerülése érdekében az "azonos inputra - azonos output" ill. az "egy ország-egy szabályozás-orientált modell rendszer" már számos országban elfogadott elvét valósítja meg (ezen elv semmiképpen nem korlátozhatja akadémia karrier célú kutatások modellezési törekvéseit az OTKA, KAC, stb. keretében).

A TR1.1 szoftver futtatása Windows 3.10-től fölfelé bármely Windows alapú operációs rendszerben lehetséges. A TR1.1 működtetéséhez speciális képzettség nem szükséges. Az öninstalláló CD WINDOWS alapú, közel 60 oldalas mindenre kiterjedő kézikönyvet és valamennyi lépéshez Helpet, minta számításokat, továbbá 4 oldalas legfontosabb lépéseket bemutató Rövidletet tartalmaz. A modell számítás outputja táblázatos, izovonalas vagy színnel kitöltött izovonalas ábrázolásban WORD, EXCEL vagy COREL programokba egy kattintással beilleszthető.

TRANSZMISSZIÓ1.1 beszerezhetősége

A TR1.0 ill. 1.1 modell rendszer széleskörű, jogszerű felhasználását a következőképpen kívánjuk elősegíteni:

(a) Felügyelőségek a hardver kulcsos TR1.0 modell rendszert az illetékességükbe tartozó adatokkal - a megrendelő által az LKGSZ Bt. részére biztosított jelképes összegért - 2001.-ben megkapták.
(b) Levegőminőség tervezők, KHT készítők, Vállalati környezetvédelmi ellenőrök a TR1.0 újabb változatát, a TR1.1 modellt a csatolt felhasználói csomagok szerint szerezhetik be az LKGSZ Bt.-nél.

(c) A TR1.0, ill. 1.1 modell rendszer ill. annak minden modulja, adattára szerzői jog védelme alatt áll (ARTISJUS 010614002S). További biztosítékot képez a hardver zár, BSA ellenőrzések, továbbá elkészített KHT-k KGI könyvtár másolatainak rendszeres ellenőrzése.

Transzmissziós modellekkel kapcsolatos felhasználói csomagok:

1.      Frissítés

Azok, akik korábban teljes áron megvették a TR1.0-át és a hibátlan hardver kulcsot visszaadják, 100 e Ft-ért megkapják a TR1.1-et.

2.      Lizingelés

CD+hardver kulcs és megadott helyre vonatkozó beépített transzmissziós adatbázis, ill. -paraméter átadása

(a)   egy hétre  200 e Ft,

(b)   egy hónapra 300 e Ft.

3.      Vétel

CD+hardver kulcs és megadott helyre vonatkozó beépített transzmissziós adatbázis, ill. -paraméter megvétele

(a)   egy részletben való fizetéskor  600 e Ft,

(b)   két részletben (1 ill. 6 hónapon belül) való fizetéskor  700 e Ft.

Azok, akik számára az elmúlt három évben az LKGSZ Bt. KHT-t készített, 100 e Ft  kedvezmény jár.

További helyekre való alkalmazáshoz szükséges transzmissziós adatbázis, ill. -paraméter átadása helyenként 100 e Ft.  Számos helyre történő megvétel esetén kedvezmény jár.

4.      KHT készítés

Maximális órás, 24 órás és évi átlagos koncentráció, ill. határérték túllépés területi megoszlásának, valamint a hatásterületnek a megadása egy-két forrásra, egy változatra és egy szennyezőanyagra

(a)   email-ben vagy levélben történő hibátlan adatközlés esetén, a számítási eredményt tartalmazó táblázatok, ill. ábrák elküldése email-ben vagy levélben  100 e Ft-ért,

(b)   komplett előzetes KHT készítés 200 e Ft-ért.

Több változat és szennyezőanyag esetén változatonként, ill. szennyezőanyagonként + 50 e Ft.

(c) Részletes KHT készítés a TR1.1-et alkalmazva, valamint egyéb meteorológiai és légszennyezettségi helyzetre vonatkozó értékelés megegyezés szerint.

Megjegyzések: Az árak a 12 % ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Fizetés 200 e Ft-nál kisebb összeg esetén készpénzes számlával, felette átutalással történik.

A modellt alkalmazó megrendelőknek telefon vagy email konzultáció biztosítása.

TRANSZMISSZIÓ1.1 alkalmazása

A TR1.1 lefuttatásakor a főmenüből vagy az ikon menüből kell választanunk (lásd 1. Ábra).

Figure 1

1. Ábra
TR1.1 főmenüi és RAJZ/EREDMÉNY ablaka

A TR1.1 alkalmazása során szükséges főbb lépések az alábbiak:

ˇ        Projekt választása, ill. új projekt készítése a Projekt menüben.

ˇ        Inputok az Adat menü öt vagy hat (Szennyezőforrás definiálása, Szennyezőanyag, Receptor, Sz.forrás környezete, Transzmissziós adatbázis, inhomogén eloszlásnál Domborzat, érdesség definiálás) almenüjében, ill. a Szennyezőanyag menüben adhatók meg.

ˇ        Modell kiválasztása a Modell menüben (először három, majd további modellek közül lehet választani) történik.

ˇ        A számítási eredmények ábra formájában a RAJZ/EREDMÉNY ablakban (1. ábra), vagy a "bemutat" választás után jelennek meg. Az ábra igény szerinti alakítása ezen ablakban, valamint a Rajz menü Rajzi opciók almenüjében lehetséges.

ˇ        A számítási eredmények vágólapra helyezhetők és más alkalmazásba beilleszthetők. Ábra formában való vágólapra helyezés a RAJZ/EREDMÉNY ablakban, vagy a Vágólap menü második almenüjében történhet. Az eredmények táblázatos formában is megjeleníthetők a Vágólap menü Output file-ok vágólapra helyezése almenüben megfelelő opció választásával.

A leggyakrabban előforduló légszennyezettségi számítások a következők:

1.0. Rövididejű koncentráció

 A levegővédelmi követelmény betarthatóságának megítélése szempontjából a legfontosabb hatósági paraméter.
1.1. Output: Gázállapotú szennyezőanyag rövid idejű (órás) koncentrációjának maximuma és határérték túllépési esetszáma.
1.2. Alkalmazandó modell: Szennyezőanyag rövididejű koncentrációja/Aktuális szektorra átlagolt koncentráció.
1.3. Transzmissziós input: A felhasználó - igényének megfelelően - az országban sík területre 40, domborzati körülmények között 42, ill. határszakaszokra 20 darab transzmissziós "mátrixos" adatfájl közül választhat (lásd 2. Ábra). Beépített interpolációs program és a meglévő adatfájlok segítségével bármely, hosszúsorozatú szélmérésekkel rendelkező helyre a transzmissziós adatfájl előállítható.

Figure 2
2. Ábra
Transzmissziós állomások térképe

1.4. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, koncentráció átlagolási ideje, rövididejű határérték, alap légszennyezettség, érdesség, stb.
2.0. 24 órás koncentráció
2.1. Output: Gázállapotú szennyezőanyag 24 órás koncentrációjának maximuma és határérték túllépési esetszáma.
2.2. Alkalmazandó modell: Szennyezőanyag hosszúidejű (24 órás) koncentrációja/24 órás időszakok maximuma.
2.3. Transzmissziós input: A felhasználó - igényének megfelelően - az országban tervezési statisztikai régiónként (összesen 7 régió) 1 transzmissziós "idősoros" adatfájl közül választhat.
2.4. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, 24 órás határérték, alap légszennyezettség, érdesség, stb.
3.0. Évi átlagos koncentráció
3.1. Output: Gázállapotú szennyezőanyag évi átlagos koncentrációja.
3.2. Alkalmazandó modell: Évi átlagos koncentráció (v. leülepedett mennyiség) f(sz,u,s) alapján.
3.3. Transzmissziós input: lásd 1.3. pont.
3.4. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, érdesség, stb.
4.0. Évi leülepedett mennyiség
4.1. Output: Ülepedő szilárd részecske év folyamán leülepedett mennyisége.
4.2. Alkalmazandó modell: Évi átlagos koncentráció (v. leülepedett mennyiség) f(sz,u,s) alapján.
4.3. Transzmissziós input: lásd 1.3. pont.
4.4. Műszaki és környezeti input igény: ülepedő anyag, forrás paraméterek, ülepedő anyag frakció és ülepedési sebesség, stb.
5.0. Légszennyező forrás hatásterülete
5.1. Output: Légszennyező forráscsoport közvetlen hatásterülete órás határértékkel rendelkező szennyezőanyagra (lásd 3. Ábra).
6.0. Alkalmazandó modell: bemutat/Hatásterület [km] bemutatása.
6.1. Transzmissziós input: A leggyakoribb meteorológiai viszonyt jellemző stabilitás esetén (Szepesi féle S=6) 10 m magasban mért átlagos szélsebesség (1,6 és 3,0 m/s közötti).
6.2. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, rövididejű határérték, 21/2001. (II. 14.) ill. 120/2001. (VI.30.) Korm. rendeletekben adott a), b) és c) kritériumokhoz tartozó százalékok, stb.

 

 

Figure 3
3. Ábra

Példa vizsgált légszennyező források hatásterületének kiértékelésére

A fent leírtakon kívül a felhasználó számos egyéb lehetőség közül választhat:

ˇ        Végezhető koncentráció számítás különböző modellekkel (pl. sík területi és domborzati, füstfáklya alatti), adott transzmissziós feltétel esetén, adott hosszúságú időtartamra,

ˇ        Transzmissziós állomások térképes megjelenítése, adott állomás transzmissziós paramétereinek kiértékelése; stb.

 

TRANSZMISSZIÓ1.1 szoftver további alkalmazásának lehetőségei az új rendeletek tükrében

1. A 20/2001.(II.14.) Korm. rendelete értelmében környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek esetében - amennyiben a tevékenység általi szennyezőanyag kibocsátás egy vagy több helyhez kötött forrásból történik - a környezeti hatástanulmánynak a levegőkörnyezet szennyezettségével foglalkozó részének elkészítése.
TR1.1 szoftver alkalmazásával, az előzetes- vagy részletes hatásvizsgálatnak megfelelő részletességgel meghatározásra kerül:
(a) 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti légszennyezettségi határértékek betarthatósága,
(b) határérték túllépés esetén, a túllépés környezetben várható átlagos évi előfordulása,
(c) vizsgált légszennyező források közvetlen hatásterülete a 21/2001.(II.14.), ill. a 120/2001. (VI.30.) Korm. rendeletei szerint megállapítva.
2. Helyhez kötött légszennyező forrás körzetében, valamint zónákban, ahol a légszennyezettség mértéke a határértéket meghaladja, a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a határérték betartásának biztosítására intézkedési terv, ill. -program készítését írja elő. A határérték betartását biztosító intézkedési program összeállításához viszont a döntés-előkészítést megalapozó vizsgálat elvégzése szükséges.
TR1.1 szoftver alkalmazásával megállapítható helyhez kötött források, ezek együttese által a körzetben várható légszennyezettség mértéke, és ezáltal a légszennyezettségi határértékek betarthatósága. Különböző alternatív változatokra végzett vizsgálatok alapján kiválasztható az elérendő célt biztosító optimális megoldás.
3. 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet szerint helyhez kötött források üzemeltetése során az engedélyben előírt levegővédelmi követelményeket be kell tartani, és rendszeresen ellenőrizni kell.
TR1.1 szoftver alkalmazásával
(a) légszennyező források által okozott légszennyezettség rendszeresen ellenőrizhető,
(b) megbecsülhető, hogy a légszennyező forrás(ok) esetén tervezett üzemelési feltétel változtatásakor felléphet-e nem megengedett terhelés.
4. A 17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet megadja, hogy a légszennyezettség vizsgálatánál mikor kell méréses vizsgálatot és mikor kell modellezési technikát alkalmazni.
TRANSZMISSZIÓ1.1 szoftver alkalmazható, ha a légszennyezettség vizsgálata modellezési technikát igényel és a légszennyezettség helyhez kötött forrásokból ered.
5. A 17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet szempontokat ad a légszennyezettség vizsgálatához szükséges mérőpontok kijelölésére, valamint a mért adatok értékelésére.
TR1.1 szoftver alkalmazásával végzett számítások hozzásegíthetnek:
(a) egyes légszennyező pontforrások körzetében, illetve zónákban és agglomerációkban a mérőpontok számának és elhelyezésének optimális kiválasztásához,
(b) mért koncentráció adatok térbeli kiegészítéséhez azon célból, hogy lehetővé váljon a mért adatoknak izovonalakkal történő ábrázolása,
(c) kevésszámú mért koncentráció adat időbeli kiterjesztéséhez,
(d) levegőkörnyezet állapotának értékeléséhez,
(e) vizsgálandó területeken az alap légszennyezettség megállapításához.
6. A védelmi övezet kiterjedését a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet szerint, különböző információk - mint a kibocsátások, a terjedési viszonyok stb. - figyelembe vételével kell megállapítani.
TR1.1 szoftver alkalmazásával elérhető a védelmi övezet reális kiterjedésének megállapítása.

Érdeklődés esetén további anyagok küldése lehetséges