A TR 1.0 bemutatása | Modell összehasonlítás | TR 1.0 elmélete
| Regionális szabályozás modellje | Országos szcenárió analízis

MODELL ÖSSZEHASONLÍTÁS

A TRANSZMISSZIÓ 1.0 (TR1.0) és a korábbi, kiváltott APOPRO3 (AP3) szoftverekkel, azonos inputokból kiindulva számításokat végeztünk. A következőkben kis magasságú pontforrásra (amilyen legtöbbször egy tervezett forrás), illetve egy magas pontforrásra történő vizsgálat eredményeit mutatjuk be.

A kiinduló adatok az alábbiak voltak:

h=20 m, E=1 kg/h, d=0,5 m, v=10 m/s, T=400 K, egyéb tüzelés, felezési idő=100000000 s, x=0,1 km-enként 3 km-ig, zo=0,5 m, határérték=200 mg/m3, alap légsz.=0 mg/m3, u (hatásterületi)=2,5 m/s. Transzmissziós adatbázis: TR1.0 - Buda7.dat, AP3 - Lorinc.awf.
h=120 m, E=10551 kg/h, d=8 m, v=5,1 m/s, T=434,2 K, egyéb tüzelés, felezési idő=43200 s, x=0,5 km-enként 20 km-ig, zo=0,5 m. Transzmissziós adatbázis: TR1.0 - marton6.dat, AP3 - marton.awf.

A távolság függvényében számított rövid- (órás), illetve hosszú (évi) átlagolású koncentráció maximumok a mellékelt három ábrán láthatók.

A TR1.0 és az AP3 szoftver alapján végzett fenti, ill. további vizsgálatokból megállapítható, hogy a TR 1.0-val számított koncentrációk a forráshoz közelebb kezdenek el nőni, és érik el az AP3-nál többnyire 1,1-2-szer nagyobb abszolút maximális értéküket. Ezután viszont a TR 1.0-val számított koncentrációk általában gyorsabban csökkennek.

A kétféle módszert alkalmazva, 20 m magas forrás esetén a hatásterület kiterjedését is meghatároztuk. A rendeletben megadottak szerinti hatásterület meghatározására csak a TR1.0 szoftver képes.

Hatásterület kiterjedése:

  • TR1.0 szerint, a rendeletinek megfelelő módszerrel számított: 0,4 km.
  • AP3-ba beépített, rendeletitől eltérő módszerrel számított: 0,8 ill. 0,9 km.


TR1.0 és AP3 szoftverekkel számított maximális órás koncentráció
20 m magas forrás esetén

Maximális órás koncentráció


TR1.0 és AP3 szoftverekkel számított évi átlagos koncentráció maximuma
20 m magas forrás esetén

Átlagos koncentráció maximuma (20m)


120 m magas forrás esetén

Átlagos koncentráció maximuma (120m)