TRANSZMISSZIÓ1.1 alkalmazása

A TR1.1 alkalmazásának főbb lépései a modell Doc fájljában kerültek részletes leírásra.A 60 oldalas 
 fájl a weboldalról letölthető.

A TR1.1 lefuttatásakor a főmenüből vagy az ikon menüből kell választanunk (lásd 1. Ábra).

Figure 1

1. Ábra
TR1.1 főmenüi és RAJZ/EREDMÉNY ablaka

A TR1.1 alkalmazása során szükséges főbb lépések az alábbiak:

·        Projekt választása, ill. új projekt készítése a Projekt menüben.

·        Inputok az Adat menü öt vagy hat (Szennyezőforrás definiálása, Szennyezőanyag, Receptor, Sz.forrás környezete, Transzmissziós adatbázis, inhomogén eloszlásnál Domborzat, érdesség definiálás) almenüjében, ill. a Szennyezőanyag menüben adhatók meg.

·        Modell kiválasztása a Modell menüben (először három, majd további modellek közül lehet választani) történik.

·        A számítási eredmények ábra formájában a RAJZ/EREDMÉNY ablakban (1. ábra), vagy a "bemutat" választás után jelennek meg. Az ábra igény szerinti alakítása ezen ablakban, valamint a Rajz menü Rajzi opciók almenüjében lehetséges.

·        A számítási eredmények vágólapra helyezhetők és más alkalmazásba beilleszthetők. Ábra formában való vágólapra helyezés a RAJZ/EREDMÉNY ablakban, vagy a Vágólap menü második almenüjében történhet. Az eredmények táblázatos formában is megjeleníthetők a Vágólap menü Output file-ok vágólapra helyezése almenüben megfelelő opció választásával.

A leggyakrabban előforduló légszennyezettségi számítások a következők:

1.0. Rövididejű koncentráció

 A levegővédelmi követelmény betarthatóságának megítélése szempontjából a legfontosabb hatósági paraméter.
1.1. Output: Gázállapotú szennyezőanyag rövid idejű (órás) koncentrációjának maximuma és határérték túllépési esetszáma.
1.2. Alkalmazandó modell: Szennyezőanyag rövididejű koncentrációja/Aktuális szektorra átlagolt koncentráció.
1.3. Transzmissziós input: A felhasználó - igényének megfelelően - az országban sík területre 40, domborzati körülmények között 42, ill. határszakaszokra 20 darab transzmissziós "mátrixos" adatfájl közül választhat (lásd 2. Ábra). Beépített interpolációs program és a meglévő adatfájlok segítségével bármely, hosszúsorozatú szélmérésekkel rendelkező helyre a transzmissziós adatfájl előállítható.

Figure 2
2. Ábra
Transzmissziós állomások térképe

1.4. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, koncentráció átlagolási ideje, rövididejű határérték, alap légszennyezettség, érdesség, stb.
2.0. 24 órás koncentráció
2.1. Output: Gázállapotú szennyezőanyag 24 órás koncentrációjának maximuma és határérték túllépési esetszáma.
2.2. Alkalmazandó modell: Szennyezőanyag hosszúidejű (24 órás) koncentrációja/24 órás időszakok maximuma.
2.3. Transzmissziós input: A felhasználó - igényének megfelelően - az országban tervezési statisztikai régiónként (összesen 7 régió) 1 transzmissziós "idősoros" adatfájl közül választhat.
2.4. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, 24 órás határérték, alap légszennyezettség, érdesség, stb.
3.0. Évi átlagos koncentráció
3.1. Output: Gázállapotú szennyezőanyag évi átlagos koncentrációja.
3.2. Alkalmazandó modell: Évi átlagos koncentráció (v. leülepedett mennyiség) f(sz,u,s) alapján.
3.3. Transzmissziós input: lásd 1.3. pont.
3.4. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, érdesség, stb.
4.0. Évi leülepedett mennyiség
4.1. Output: Ülepedő szilárd részecske év folyamán leülepedett mennyisége.
4.2. Alkalmazandó modell: Évi átlagos koncentráció (v. leülepedett mennyiség) f(sz,u,s) alapján.
4.3. Transzmissziós input: lásd 1.3. pont.
4.4. Műszaki és környezeti input igény: ülepedő anyag, forrás paraméterek, ülepedő anyag frakció és ülepedési sebesség, stb.
5.0. Légszennyező forrás hatásterülete
5.1. Output: Légszennyező forráscsoport közvetlen hatásterülete órás határértékkel rendelkező szennyezőanyagra (lásd 3. Ábra).
6.0. Alkalmazandó modell: bemutat/Hatásterület [km] bemutatása.
6.1. Transzmissziós input: A leggyakoribb meteorológiai viszonyt jellemző stabilitás esetén (Szepesi féle S=6) 10 m magasban mért átlagos szélsebesség (1,6 és 3,0 m/s közötti).
6.2. Műszaki és környezeti input igény: gázállapotú szennyezőanyag, forrás paraméterek, rövididejű határérték, 21/2001. (II. 14.) ill. 120/2001. (VI.30.) Korm. rendeletekben adott a), b) és c) kritériumokhoz tartozó százalékok, stb.

Figure 3
3. Ábra

Példa vizsgált légszennyező források hatásterületének kiértékelésére

A fent leírtakon kívül a felhasználó számos egyéb lehetőség közül választhat:

·        Végezhető koncentráció számítás különböző modellekkel (pl. sík területi és domborzati, füstfáklya alatti), adott transzmissziós feltétel esetén, adott hosszúságú időtartamra,

·        Transzmissziós állomások térképes megjelenítése, adott állomás transzmissziós paramétereinek kiértékelése; stb.

Néhány gyakorlati tanács a TR1.1 sikeres
 használatával kapcsolatban
 
      
A TR1.1 beállításai több kis pontforrás
számítás esetén
            1. Az egy időben kibocsátó, különböző helyeken lévő pontforrások 
            egyedi szennyező hatását vizsgáljuk: TR1.1 | Szennyező forrás | 
            c) egy pontba nem összevonható   beállítás, B= 0.
            2. Több pont  forrást egy területi forrásba akarunk összevonni,
            melynek szélre merőleges szélessége 100 m:  B=0, Forrás 
            környezetének adatainál  szélesség 100 m, Szennyezőforrás 
            adatoknál a) területi forrás átlagos szélessége 100m.
            3. Van területi forrás és egy vagy több pontforrás. Akkor a 
            területi forrás sorában B-nél a szélességet beírjuk, pontforrásnál
            B=0 és c) egy pontba nem összevonható beállítás.
            TR1.1 eredmény ábrák átalakítása              
            1. Modell választás után általában megjelenik az eredmény ábra, 
            melyet át kell alakítani.
            Tegyük fel, hogy a legkisebb, ill. a legnagyobb számított érték 
            40,02 ug/m3, ill. 41,56 ug/m3.
            Feladat: az eredmények 500 m-ig jelenjenek meg, és az izovonalak 0,2 
            ug/m3-enként legyenek kihúzva.
            Megoldás:
            -Rajz/Rajzi opciók választás
                Rajz y, x, z értékeinek megválasztása
                     Min max
                  Y -0.5 0.5
                  X -0.5 0.5
                  Z  40 41.6
              
            Ha színnel kitöltött ábrát akarok c) rétegvonal+szintfelületek 
            választás.
            a)      FIX SKÁLA  választás
            MENTÉS
            -   RAJZ/EREDMÉNY ablakban eszközök, színskála választás
            A koncentráció tartomány most 1,6 ug/m3. Ha 0,2 ug/m3-enként akarok 
            izovonalakat kihúzni, akkor 1,6/0,2= 8 színt kell választanom.
            Színek törlése  választás
            Felső sor színeiből egymásután áthúzok az alsó sorba; összesen 8 
            színt. A színeket úgy célszerű  megválasztani, hogy a világos 
            színekből megyek egyre sötétebb felé.
            Mentés
              
            -         RAJZ/EREDMÉNY ablak  bemutat menüjében Számított 
            koncentráció ….. választás után az ábra a kívánt formában jelenik 
            meg.
              
            2. Hatásterületi ábra átalakítása
            bemutat/ Hatásterületi ábra[km] bemutatása  után megjelenik 
            hatásterületi ábra, ahol az x tengely 100 km-ig van, az y tengelyt a 
            legnagyobb számított koncentráció határozza meg.
            Feladat: az x tengely 2 km-ig legyen, az y tengely legnagyobb értéke 
            kerek szám legyen.Tegyük fel a legnagyobb számított koncentráció 
            78,35 ug/m3.
              
            Megoldás:
            -Rajz/Rajzi opciók választás
                  Rajz y, x, z értékeinek megválasztása
                    Min max
                  Y  0  80
                  X  0  2
                  Z Nem kell változtatni
 
      
            a)      FIX SKÁLA  választás
            MENTÉS
            -  RAJZ/EREDMÉNY ablak  bemutat menüjében 
            Hatásterület [km] bemutatása választás után a hatásterületi ábra a 
            kívánt formában jelenik meg.

 

A TR1.1 rendszer további alkalmazhatósága az új rendeletek követelményeinek végrehajtásában

1. A 20/2001.(II.14.) Korm. rendelete értelmében környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek esetében - amennyiben a tevékenység általi szennyezőanyag kibocsátás egy vagy több helyhez kötött forrásból történik - a környezeti hatástanulmánynak a levegőkörnyezet szennyezettségével foglalkozó részének elkészítése.
TR1.1 szoftver alkalmazásával, az előzetes- vagy részletes hatásvizsgálatnak megfelelő részletességgel meghatározásra kerül:
(a) 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti légszennyezettségi határértékek betarthatósága,
(b) határérték túllépés esetén, a túllépés környezetben várható átlagos évi előfordulása,
(c) vizsgált légszennyező források közvetlen hatásterülete a 21/2001.(II.14.), ill. a 120/2001. (VI.30.) Korm. rendeletei szerint megállapítva.
2. Helyhez kötött légszennyező forrás körzetében, valamint zónákban, ahol a légszennyezettség mértéke a határértéket meghaladja, a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a határérték betartásának biztosítására intézkedési terv, ill. -program készítését írja elő. A határérték betartását biztosító intézkedési program összeállításához viszont a döntés-előkészítést megalapozó vizsgálat elvégzése szükséges.
TR1.1 szoftver alkalmazásával megállapítható helyhez kötött források, ezek együttese által a körzetben várható légszennyezettség mértéke, és ezáltal a légszennyezettségi határértékek betarthatósága. Különböző alternatív változatokra végzett vizsgálatok alapján kiválasztható az elérendő célt biztosító optimális megoldás.
3. 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet szerint helyhez kötött források üzemeltetése során az engedélyben előírt levegővédelmi követelményeket be kell tartani, és rendszeresen ellenőrizni kell.
TR1.1 szoftver alkalmazásával
(a) légszennyező források által okozott légszennyezettség rendszeresen ellenőrizhető,
(b) megbecsülhető, hogy a légszennyező forrás(ok) esetén tervezett üzemelési feltétel változtatásakor felléphet-e nem megengedett terhelés.
4. A 17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet megadja, hogy a légszennyezettség vizsgálatánál mikor kell méréses vizsgálatot és mikor kell modellezési technikát alkalmazni.
TRANSZMISSZIÓ1.1 szoftver alkalmazható, ha a légszennyezettség vizsgálata modellezési technikát igényel és a légszennyezettség helyhez kötött forrásokból ered.
5. A 17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet szempontokat ad a légszennyezettség vizsgálatához szükséges mérőpontok kijelölésére, valamint a mért adatok értékelésére.
TR1.1 szoftver alkalmazásával végzett számítások hozzásegíthetnek:
(a) egyes légszennyező pontforrások körzetében, illetve zónákban és agglomerációkban a mérőpontok számának és elhelyezésének optimális kiválasztásához,
(b) mért koncentráció adatok térbeli kiegészítéséhez azon célból, hogy lehetővé váljon a mért adatoknak izovonalakkal történő ábrázolása,
(c) kevésszámú mért koncentráció adat időbeli kiterjesztéséhez,
(d) levegőkörnyezet állapotának értékeléséhez,
(e) vizsgálandó területeken az alap légszennyezettség megállapításához.
6. A védelmi övezet kiterjedését a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet szerint, különböző információk - mint a kibocsátások, a terjedési viszonyok stb. - figyelembe vételével kell megállapítani.
TR1.1 szoftver alkalmazásával elérhető a védelmi övezet reális kiterjedésének megállapítása